«كلمه ها بسيار اهميت دارند چراكه نه تنها شخصيت شما را به ديگران نشان می دهند بلكه طرز فكر ديگران درمورد شما را شكل میدهند.» اين جمله ای است كه «كارن فرايدمن» نويسنده كتاب «خفه شو و چيزی بگو!» مینويسد. اين كتاب به بررسی استراتژی برقراری ارتباط در محل كار می پردازد. «اگر شما چهره ای مثبت به خود بگيريد قطعا توجه ديگران را جلب خواهيد كرد.»


CNIRAN : بزرگترین تالار گفتمان ایرانیان

اقتصادایران آنلاین -ابوالفضل الله دادی:
«تفاوت ميان جمله «تقريبا درست است» با «درست است» آنقدر بزرگ است كه به تفاوت ميان كرم شب تاب و رعد و برق می ماند.» معنای اين جمله «مارك تواين» را وقتی بهتر درك می كنيم كه بدانيم گفتن بعضی جمله ها در كار چقدر می تواند ويرانگر باشد. فرقی نمیكند شما كارمند باشيد يا مشتری يا جزو مقامات بلندپايه؛ اين كلمات شما هستند كه به شما و شخصيت كاریتان رنگ و رو می دهند.

«كلمه ها بسيار اهميت دارند چراكه نه تنها شخصيت شما را به ديگران نشان میدهند بلكه طرز فكر ديگران درمورد شما را شكل می دهند.» اين جمله ای است كه «كارن فرايدمن» نويسنده كتاب «خفه شو و چيزي بگو!» مینويسد. اين كتاب به بررسي استراتژی برقراری ارتباط در محل كار می پردازد. «اگر شما چهره ای مثبت به خود بگيريد قطعا توجه ديگران را جلب خواهيد كرد. در اين صورت شما در بهترين شرايط قرار می گيريد تا آنها به حرف هايتان گوش دهند.»

با اين حال اغلب اوقات وقتی در محيط كاری شروع به صحبت می كنيم اغلب از كلماتی مبهم و ترديدآميز استفاده میكنيم كه تنها فايده اش مخدوش كردن پيامی است كه قصد انتقال آن را داريم. كاربرد كلمه هايی همچون «به نوعی، در اغلب موارد» باعث كاهش قدرت كلام می شود يا استفاده از جمله های منفی مثل «نمیتوان، امكان ندارد و هرگز» كه باعث نااميدی و منفعل شدن می شود. براساس تحقيقی كه به تازگی انجام شده و طبق توصيه كارشناسان، ۱۰ جمله زير را فيگارو به عنوان بدترين چيزهايی انتخاب كرده كه میتوان در محيط كار به زبان آورد.

اين كار من نيست
همين جمله ساده و پركاربرد باعث می شود شما خودتان را از جمع اعضای تيم كاری تان جدا كنيد. اين جمله دقيقا متضاد حس انعطاف پذيری و ميل به يادگرفتن چيزهای جديدی است كه براي برعهده گرفتن پست های حساس و عالی حياتی است. به جای اين جمله منفی می توان از اين جمله مثبت استفاده كرد: «واقعا در اين زمينه تجربه ای ندارم.»

فكر می كنم كه...
«لوری توماس روس» كه مدير يك شركت بزرگ است اعتقاد دارد اين جمله و جمله هاي مشابه آن همچون «تصور می كنم، احساس می كنم» باعث می شود از تسلط مديريتی شما كاسته شده و قدرت پيام را نيز تضعيف كند. گفتن «فكر می كنم اين بهترين استراتژی است» قدرت كمتری دارد از جمله «اين بهترين استراتژی است.» حتی اين مورد را بايد به تشكر كردن هم تسری دارد.

نمی دانم
شما فكر می كنيد گفتن اين جمله يعنی صداقت؟ با گفتن اين جمله ممكن است ديگران فكر كنند شما از روی تنبلی با اين جمله خود را خلاص كرده ايد. به جای اين جمله بگوييد: «اجازه بدهيد جواب را پيدا كنم.» يا «نمی دانم چطور اين كار را انجام دهم.» و حتی «برای انجام اين كار از چه كسی می توانم كمك بگيرم؟» نيز جمله مناسبی است. با اين كار زمان می خريد تا راه حل را بيابيد.

نمی توانم
با بر زبان «نياوردن» اين جمله به همكاران خود می فهمانيد كه برای هرنوع يادگيری آماده هستيد. می توانيد مشكل را بررسی و راه حل پيشنهاد كنيد. مثلا اگر از شما خواسته باشند پروژه ای را معرفی كنيد كه به دليل مشغله كاری توان انجام آن را نداريد بگوييد: «متاسفانه الان مشكلی دارم. با اين حال با فلانی در اين مورد صحبت كرده ام و مطمئنم او به خوبی از پس آن برمی آيد.»

ولی...
استفاده از كلمه «ولی» همه آن چيزی را كه پيش از اين گفته ايد كاملا انكار می كند. مثلا اين جمله را ببينيد: «اين پيراهن خيلی زيباست اما اين گوشواره ها به پيراهنت نمی آيد.» ما هميشه به طور غريزی جملات منفی را می بينيم. بنابراين استفاده از اين كلمه تنها باعث برجسته شدن بخش منفی ماجرا می شود.

سعی خودم را مي كنم
استفاده از اين جمله يعنی احتمال شكست وجود دارد و ممكن است داستان به آخر نرسد. وقتی در ساعات آغازين كار، رئيس تان از شما می خواهد كاري را انجام دهيد و شما به او می گوييد «سعی خودم را می كنم» باعث می شود ترديد در روح رئيس تان شكل بگيرد. به جای اين جمله می توانيد بگوييد: «ساعت ۹ روی ميز كارتان خواهد بود.»

ايده خوبی نيست
اين اولين و دم دست ترين جمله ای است كه در برابر ايده هاي همكارانتان می توانيد بگوييد. بكار بردن اين جمله باعث می شود آنها جرات ابراز ايده های خود را نداشته باشند. به جای اينكه چيزی را به طور كامل رد كنيد می توان مثلا از يك پرسش استفاده كرد: «خب می توان اين ايده را اجرايی كرد؟»

تقصير من نيست
به جای گفتن اين جمله و در مقام ضعف و مظلوم نمايی قرار گرفتن بهتر است دست بالا را بگيريم. چنين جمله هايی می تواند كمك حال هركسی باشد: «سعی می كنم بفهمم چه اتفاقی افتاده است.» يا «بهتر است سعی كنيم بفهميم چطور می شود از تكرار اين اتفاق جلوگيری كرد.»

تصور می كنم...
اجتناب كردن از جمله هايی كه در آنها عدم قطعيت موج می زند باعث می شود قدرت و تسلط خود را بهتر به ديگران نشان دهيد. اگر ذهن شما را چيزی به خود مشغول كرده كه باعث درنگ شما می شود به جای اينكه با خجالت صحبت كنيد بهتر است مشغوليت ذهنی تان را صادقانه مطرح كنيد.

غيرممكن است
اين جمله بدون شك منفی ترين جمله اين فهرست است. اين جمله يعنی اينكه شما حتی آماده نيست كه آن موضوع خاص را امتحان كنيد. حس منفی واگيردار است و همچون يك ويروس منتشر می شود. برای مثبت بودن می شود گفت: «خب بگرديم شايد راه حلی پيدا كرديم.»

بزرگترین تالار گفتمان ایرانیان