تاثیر پنکک ها بر ضد آفتاب

پنکک‌ها اثربخشی ضدآفتاب را کم می‌کنند.